Działalność Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie „Horyzont” stworzone zostało przez grupę mieszkańców gminy Rokietnica

Celem Stowarzyszenia jest:
•    rozpowszechnianie wiedzy o zagrożeniach środowiska naturalnego,
•    zachowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
•    ochrona i zachowanie krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz ładu przestrzennego,
•    szeroko pojmowana proekologiczna działalność edukacyjna,
•    ochrona człowieka przed szkodliwym oddziaływaniem inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji prowadzonych na obszarze działania Stowarzyszenia,
•    współdziałanie z organami samorządu terytorialnego na obszarze działania Stowarzyszenia,
•    nawiązywanie kontaktów z działającymi na terenie gminy Rokietnica ośrodkami życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego.

Dodaj komentarz