Linia 2×400 kV . Ogłoszono wariant realizacyjny jest to Wariant 7

Wariant realizacyjny linii powstał po blisko rocznym procesie konsultacyjnym, który rozpoczął się od szczegółowej weryfikacji uwarunkowań terenowych, a zakończył spotkaniami z mieszkańcami i władzami gmin objętych inwestycją.

Koncepcja trasy (wariant realizacyjny) opiera się na tak zwany wariancie 7. Wprowadzono do niego kilkanaście zmian i korekt, które zgłaszali mieszkańcy biorący udział w spotkaniach. Szczegóły pod poniższym linkiem:

 

http://www.liniapilaplewiska.pl/wybrano-tras-linii-pia-krzewina-plewiska.html

 

 

 

http://www.liniapilaplewiska.pl/wybrano-tras-linii-pia-krzewina-plewiska.html