Uwaga kolej rozpoczęła regulację granic działek przyległych do pasa torów

:

Właściciele działek wzdłuż linii kolejowej Poznań – Szczecin otrzymują „ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych”

Warto reagować na takie wezwanie i wziąć udział w czynnościach geodezyjnych i analizować przedstawione do podpisu dokumenty szczególnie jeśli geodeta przedstawia do podpisu protokół podziału nieruchomości.
Dbajmy o swoje prawa.

Zanim coś podpiszesz sprawdź co podpisujesz !