O nas

 

Jesteśmy grupą mieszkańców z terenu Gminy Rokietnica. Do tej pory poszczególni członkowie naszego stowarzyszenia indywidualnie angażowali się w działania na rzecz Gminy. Szczególnym obszarem tej aktywności były działania dotyczące kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Rokietnica, wśród których wymienić można walkę o cofnięcie decyzji na budowę farm wiatrowych, czy też wnoszenie uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica dotyczących wykreślenia zapisów umożliwiających lokowanie w pobliżu domów inwestycji zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko, czyli takich, które powodują duże uciążliwości dla nas wszystkich. Nasze wnioski nie zostały wówczas uwzględnione.

Do sformalizowania naszych działań zdopingowała nas sytuacja wokół planowanej inwestycji firmy Hemar, tj. budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadami na terenie działek w Bytkowie. W czerwcu 2012 roku utworzyliśmy Stowarzyszenie „Wokół Nas”, co dało nam administracyjno – prawną podstawę działania. Jako Stowarzyszenie możemy ubiegać się o status strony w postępowaniach administracyjnych, co umożliwia nam realny udział w procesie podejmowania decyzji. Nie chcemy stać bezczynnie i przyglądać się w milczeniu złym decyzjom władz Gminy, które powinny pamiętać, że ich zadaniem jest działać w interesie Mieszkańców. Chcemy się angażować w działania proekologiczne, kulturowe, gospodarcze i społeczne mające na celu rozwój naszej Gminy przy jednoczesnym zachowaniu jej walorów.

Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę zarówno z osobami indywidualnymi, innymi stowarzyszeniami, instytucjami życia gospodarczo – kulturalnego oraz organami samorządu terytorialnego. Będziemy przyglądać się i informować Mieszkańców o działaniach władz Gminy w zakresie podejmowanych uchwał, których realizacja przekłada się na nas wszystkich. Chcemy, aby władze Gminy Rokietnica liczyły się z jej Mieszkańcami.

Z dniem 22 sierpnia 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy naszego stowarzyszenia. Obecnie działamy pod nazwą Stowarzyszenie „Horyzont”. Jednocześnie informujemy, że zakres działalności stowarzyszenia nie uległ zmianie, a wszystkie podjęte dotychczas działania administracyjne wobec różnych organów, a także w imieniu mieszkańców Gminy Rokietnica będziemy nadal kontynuować.

Przedstawiciel Stowarzyszenia
Magdalena Sawińska

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Nami oraz zachęcamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania i rozwoju Gminy Rokietnica. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Pozdrawiamy Członkowie Założyciele Stowarzyszenie „Horyzont”
Magdalena Sawińska, Elżbieta Brzeźniak, Andżelika Jarkowiec, Rafał Sklepik.

Dodaj komentarz