Zmiana nazwy na Stowarzyszenie „Horyzont”

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą podjęta przez członków założycieli naszego stowarzyszenia, z dniem 22 sierpnia 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy naszego stowarzyszenia. Obecnie działamy pod nazwą Stowarzyszenie „Horyzont”. Jednocześnie informujemy, że zakres działalności stowarzyszenia nie uległ zmianie, a wszystkie podjęte dotychczas działania administracyjne wobec różnych organów, a także w imieniu mieszkańców Gminy Rokietnica będziemy nadal kontynuować.

Przedstawiciel Stowarzyszenia „Horyzont”
Magdalena Sawińska