Zmiany w Stowarzyszeniu „Wokół Nas”

logo Stowarzyszenia Wokół NasZgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wokół Nas” informuje,
iż z dniem 24 lutego 2017 roku dobiegła końca kadencja dotychczasowego Przedstawiciela Stowarzyszenia, Pana Adama Michty. Zgodnie z podjętą uchwałą do pełnienia tej funkcji w kolejnej kadencji powołano Panią Magdalenę Sawińską.